Rehberlik Çalışmaları

  • Aile işbirliği  ile geribildirim ve değerlendirme görüşmeleri
  • Ailelere,öğrencilere ve öğretmenlere yönelik çalışmalar
  • Çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak
  • Duyguların tanınması, duyguların ifade edilmesi becerilerinin kazandırılması çalışmalarına katkıda bulunmak
  • Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapmak
  • Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olmak
  • Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek
  • Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yardımcı olmak
  • Grup çalışmaları


Rehberlik Çalışmaları