Değerler Eğitimi

Çocuklarımızın sadece temel etkinlikler ve derslerle değil, hayata da hazırlamalıyız. İyi karakterli bireyler yetiştirmek, çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanımlarını sağlamak. Ayrıca kazanılan değerleri davranırken ifade etmeleri için okulda ve ailede paralel bir şekilde işleyişini sağlamayı amaçlıyoruz.Değerler Eğitimi