İlköğretime Hazırlık

Öncelikle öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeylerini göz önünde bulunduruyoruz.Bu sürece geçişte öğrencilerimizin ön becerilerini geliştirmesini sağlıyoruz.Bu bağlamda bilişsel ve motor becerilerini kazanımları için aşamalı olarak planlanmış çalışmalar uyguluyoruz.Uygulama sonunda çocuğumuzun fiziksel,zihinsel,dil gelişimi,sosyal ve duygusal olarak okula hazırlık durumu aile işbirliği ile değerlendirilmektedir. Öğrencimiz yazmayı değil ama yazmak için gerekli olan tüm fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal gelişimleri ve becerilerini kazanır. İlköğretime Hazırlık